Familieterapi

 

Familieterapi

Man kan benytte seg av en familieterapeut alene, som par, eller som familie. Om man kommer alene eller sammen med andre, tenker familieterapeuter at det er i samspill med andre og omgivelsene at vi opplever både utfordringer og gleder. Vi påvirker og påvirkes kontinuerlig av det og de som er rundt oss. 

 

De som har høyere utdanning i familieterapi har ekstra kunnskaper om hva relasjoner betyr for hvordan vi mennesker har det psykisk, fysisk og for hvordan vi fungerer sosialt. Utgangspunktet er en tankegang om at alle blir berørt hvis ett familiemedlem har det vanskelig, og at alle har viktige innspill som må bli hørt for at det enkelte familiemedlem – og familien som helhet – skal få det bedre. Familieterapeuter har erfaring med å snakke med en person alene, med par, familier, nettverk og andre konstellasjoner ut fra akkurat den enkelte familiens ståsted og behov.

 

Familieterapeuter er også opptatt av å tenke forebyggende. Vi vet at barn som vokser opp i utrygge relasjoner har en høyere risiko for å utvikle psykiske lidelser senere i livet. Dersom en familie får hjelp til å kommunisere bedre, og til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien, gir dette et mer robust utgangspunkt for voksenlivet.

 

I parterapi jobber vi med deres relasjon dere imellom, om dere er kjærester, samboere, eller gift, uansett alder, legning, om dere er nyetablert som par eller har vært sammen over lang tid. Man kan oppsøke parterapi både forebyggende og ved krise. Parterapi kan bl.a. hjelpe deg å forstå både deg selv og din partner bedre, deres samspillsmønstre sammen, og å leve bedre med de varige forskjellene dere imellom. Vi hjelper dere å forholde dere til forskjellighet, å styrke forholdet, og å reparere etter konflikt, som jo er en uunngåelig del av livet.

 

Om du oppsøker en familieterapeut individuelt, med din partner eller i familiesammenheng, er vår oppgave å hjelpe deg å se helheten, å øyne åpninger, muligheter, og nye perspektiver på eller forståelse av utfordringene du opplever.

 

Behandler

Mette Sannes