Traume terapi

 

 

 

 

SE-TERAPI, SOMATIC EXPERIENCING ®

NARM terapi

NAT

 

 

 

 

 

 

Somatic Experiencing er utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi.

 

Metoden tar utgangspunkt i at mennesket, på samme måte som dyr, besitter naturlige instinktive måter å frigjøre seg fra energi, som er blitt frosset fast i truende situasjoner. Dette kan derfor anvendes til å hele ettervirkninger av sjokk og traumer.

 

SE-metoden er en terapeutisk metode, som både reduserer og etter hvert løser opp stressreaksjoner, forårsaket av sjokk og traumer. Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du gjenvinne energi og overskudd nok til å komme videre i livet.

 

Stress reaksjoner kan være at du ikke lenger har så mye kapasitet, du blir fort sliten, tåler mindre lyder eller annen stimuli. Kraftig hodepine/migrene, kroniske smerter, svimmelhet og kvalme.

 

Gjennom fokus på å styrke egne ressurser, kan det startes en legende prosess der vi, ved hjelp av kroppen, kan slippe tak på gamle traumer og la vår energi komme til live igjen.

http://www.traumahealing.com

http://www.youtube.com/watch?v=ByalBx85iC8

 

Når vi selv har vært utsatt for sjokk eller en traumatisk hendelse eller har vært vitne til at andre har vært utsatt for dette, opplever hele kroppen belastning/stress og vi vil kjenne oss utrygge. Selv etter at situasjonen er over vil kroppen reagere som om vi fremdeles er i den .

 

Ved opplevd sjokk vil organismen, mennesket, gå gjennom ulike faser. Det kan være nyttig å vite at selv om du nå kan oppleve en følelse av hjelpeløshet, forvirring, vantro og sterk uro vil, dette gå over i en annen følelse senere. Det er naturlig å være irrasjonell det ene øyeblikket for så å føle på noe annet senere. Det er viktig å vite at kroppen kan gjøre mye av bearbeidelsen selv så lenge vi tillater oss å følge signalene som kommer uten å flykte fra dem.

 

Traume og sjokk er en indre tvangstrøye som skapes når et ødeleggende øyeblikk fryser til – og vedblir over lengre tid. Det kveler vår væren og våre forsøk på å bevege oss fremover i våre liv. Det bryter vår kontakt med oss selv, andre, naturen og vår ånd. Når vi mennesker overveldes av en trussel, fryser vi til av frykt. Det er som om vår instinktive overlevelses-energi er bundet opp uten å ha noe sted å gå.

 

Traume er en av livets kjensgjerninger, men det behøver ikke å være en livstidsdom. Vi mennesker har den naturlige evnen til å tine de frosne  øyeblikkene, og bevege oss videre i våre liv. Ved å forså hvorfor ville dyr sjeldent blir traumatisert gjennom et liv fylt av gjentatte trusler, finner vi nøkkelen til å hele et traume. Vi trenger ikke å holde oss fast til fortiden, og lindre ettervirkningene av ødeleggende øyeblikk igjen og igjen. Ved å forsiktig vekke den medfødte evnen til å spenne av  og favne om det vi deler med alle levende organismer, blir tvangstrøyen åpnet opp. I det vi ikke lenger er bundet av fortiden, vil en fremtid rik på nye muligheter utfolde seg. Vår evne til å leve i øyeblikket utvikler seg, og avslører for oss den tidløse essens av øyeblikket ” her og nå ”.

 

Traumet kan være et helvete på jord; transformert, blir det til en guddommelig gave.

 

Dine egne ressurser er den viktigste styrken din. Det som gir deg glede og energi, hjelper til å balansere den krevende situasjonen.

 

NARM er forkortelse for

Den NevroAffektive RelasjonsModellen™  utviklet av Laurence Heller  er en terapeutisk modell for spesielt utviklingstraumer, som ikke legger hovedfokuset på fortiden, men inkluderer historien i møtet her og nå.

NARM hjelper oss å bygge på og utvikle vår nåværende evne til biologisk selvregulering og mellommenneskelig tilknytning. Denne ressursorienterte, ikke-regressive modellen bygger på klienters evne til å etablere tilknytning til de deler av selvet som er organiserte, sammenhengende og fungerende. Den bringer fram i bevisstheten de delene av selvet som er uorganiserte og dysfunksjonelle, uten å gjøre disse elementene til hovedfokus i terapien.

 

NAT står for Nevroafektiv touch og er utviklet av Aline LaPierre som tar inn berøring i arbeid med traumer.

Pris: 90 min 875 kr inkludert mva