Berøringsterapi

Berøringterapi/Taktil Stimulering

er en bevisst og strukturert berøring som aktiverer huden, vårt første og største organ og sanseorgan. Ved å berøre huden med strykninger og trykk, stimuleres nerveforbindelser til hjernen. Dette leder blant annet til produksjon av hormonet oxytocin, noe forskning viser har betydning for helse og velvære.

 

Taktil Stimulering defineres også som en sansemotorisk og neurofysiologisk behandlingsform.

 

Berøring er viktig for god helse og velvære gjennom hele livet, men behovet for berøring øker ved sykdom, skade og uførhet. Taktil Stimulering anvendes både for barn og voksne, for eksempel i barnehage, skole, dagsenter, bofellesskap, sykehjem, svangerskapsomsorg, smerteklinikker og innen palliativ omsorg.

 

Man kan også ta en behandling kun for velværets skyld.

 

Erfaring ved berøring

 • Magen fungerer bedre
 • Bedre søvn
 • Økt interesse for omverden
 • Økt kroppsoppfatning
 • Mindre selvskadende
 • Mindre aggressivitet
 • Dypere pust
 • Bedre sirkulasjon
 • Økt initiativ
 • Forventingsglede
 • Vilje til å kommunisere
 • Økt selvstendighet
 • Kramper minsker

 

Taktil Stimulering utgår fra et helhetssyn på menneske basert på erfaring og forskning. Metoden bygger på hvordan vi naturlig stryker oss over huden når vi vasker eller smører oss. Strykningene følger dette systemet for å gjøre metoden gjenkjennelig, og for at den som får behandling skal kjenne seg trygg. Metoden anvendes alltid ut fra den enkeltes behov og vilkår.

I tillegg til strykningene brukes ulike kvaliteter av trykk eller at behandler holder hendene stille. Det vanligste er at man legger hendene direkte på huden.

 

En hel kroppsbehandling varer i ca. 45 minutter. Vi bruker vegetabilske oljer og avslappende musikk.

 

 

Behandlere:

Kristin Skau