Gestaltterapi / Coaching

Gestaltterapi er en terapeutisk metode for bevisstgjøring av våre følelser, reaksjoner og handlinger, slik at vi etter en behandlingsperiode tydeligere kan forstå våre tanke- og følelsesmønstre slik de uttrykker seg i praktisk handling.
Gestaltterapi er en indre vei til økt selvforståelse og evne til livsmestring. Metodisk arbeider terapeuten med utgangspunkt i det personlige møte mellom seg og klienten, på klientens premisser uten å tolke eller å dømme.
Gestaltterapi bygger på den grunnleggende forståelsen om at enhver er ansvarlig for sine for sine valg og sine handlinger, innenfor rammen av sine muligheter.
For deg som ønsker en profesjonell hjelp til økt selvinnsikt og bistand til en dypere forståelse av din personlighet, vil gestaltterapi være et betydningsfullt valg.

 

Coaching er en samtaleform som sorterer, prioriterer og målretter tanke, følelser og handlinger. En coach er en mental trener som skaper resultater. Ved hjelp av særlige lytte- og spørreteknikker, kombinert med strukturerte samtaledesign, beveger en coach deg fra avmakt til makt i egne handlingsmønstre.
Coaching handler om å tro på at den som ønsker en endring i en vanskelig situasjon, selv har svaret, viljen og evnene til å skape nødvendige endringer. Negative handlingsmønstre kartlegges, nye handlingsmønstre tegnes opp og prøves ut.
Coaching benyttes til å komme ut av tidsklemme, endre jobbsituasjon, forbedre forhold til nære partnere, skape nye karrieremuligheter og mestre stress, for å peke på enkelte områder av livet hvor coaching gir svært gode resultater.