Psykosyntese

eggmmPsykosyntesen er en praktisk rettet, holistisk og transpersonlig psykologi.

Psykosyntesens historie i kort

Psykosyntesens grunntanker kom til på begynnelsen av 1900-tallet. Utviklet av Prof. Assagioli en Italiensk Psykiater som følte psykoanalysen som et begrensende syn på mennesket og søkte å inkludere det åndelige perspektivet i en psykologisk modell.

Prof. Assagioli mente at psykisk smerte – angst, depresjon og andre forstyrrelser som han avdekket hos sine pasienter, ikke nødvendigvis var noe sykt, men et forsøk fra vedkommendes side å finne mening og innhold i livet sitt, og takle vanskelige forhold og opplevelser.

 

Assagioli var opptatt av at vi mennesker har en Sjel som lengter etter å utrykke seg. Denne modellen vektlegger menneskets egne ressurser og indre kunnskap til å virkeliggjøre vårt fulle potensiale.

Assagioli bygde en bro – en syntese – mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi.

 

Psykosyntese er sammensatt av ordene psyko som betyr sjel eller sinn og syntese som betyr sammensetning til en helhet.

 

Psykosyntesen bygger på tradisjonell dybdepsykologi, humanistisk og eksistensiell psykologi. Den videreutvikler det beste innen det som i dag kalles transpersonlig psykologi. Først og fremst vektlegges menneskets egne ressurser og iboende kunnskap i arbeidet med å leve mer fullt ut.

 

Fokus er på positive muligheter snarere enn på ensidig problematisering av utfordringer. Psykosyntesen har som formål å utvikle sunn kontakt mellom bevisstheten og det ubevisste. Ved aktivt å arbeide med å helbrede og utvikle seg selv, kan enkeltindivider og grupper lære å kjenne seg selv bedre, forstå sine behov og få bedre styring med sitt liv.

 

Når ulike elementer i oss motarbeider hverandre, kan vi oppleve at vi blir hindret i våre handlinger. Derimot, når de ulike elementene samarbeider, kan vi få en dyp følelse av velvære som også kan gi oss mot og kraft til å gjøre det vi ønsker. Dette er psykosyntesens kjerne: harmonisk integrering av samtlige deler av oss rundt et forenende sentrum. Den skal ikke bare få oss til å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, men også hjelpe oss til å sette våre intellektuelle innsikter ut i praktisk handling. Da kan vi lære oss selv bedre å kjenne, forstå våre behov og skape en egen meningsfull handlingsplan for livet.

 

I psykosyntese har vi tillit til menneskets egne ressurser og sjelens dype lengsel etter å utrykke seg. Det er du og dine behov som står sentralt i terapien og det er du som har de nødvendige ressurser for å kunne løse opp indre spenninger og skape indre fred, frihet og harmoni i ditt liv.

 

Viljens kraft

Fokus på viljen er en stor del i psykosyntesen. Vi vil se på viljens kraft og hva vi kan oppnå når vi kommer i kontakt med vår innerste vilje. Ofte settes viljen til side, enten fordi andres behov oppleves som viktigere eller fordi vi er redde for hva som vil skje om vi brukte vår egen frie vilje.

 

Psykosyntensen inkluderer mange verktøy og metoder for frigjøring av det underbevisste. Disse kan være: samtale, mindfullness, kognitiv terapi (KAT), psykodrama, gestalt, NLP, ACT. Det kan være mer indre opplevelsesbaserte metoder som; guidede visualiseringer, indre kontakt, fri tegning, drømmetydning, bevegelse, bruk av kropp eller andre kreative former for uttrykk. Teknikkene har til hensikt å skape en utviklende kontakt mellom bevisstheten og det ubevisste. Slik at vi kan komme i kontakt med vårt indre liv. Metodene velges ut fra den enkeltes behov.

 

En av hovedtankene i psykosyntesen er at både vi og universet er i en evig evolusjonsprosess. For hvert skritt vi tar inkluderer vi en bit til av det større hele. Målet er selvrealisering. Denne er unik for hvert menneske, men også forbindelsesleddet til vår kilde, det universelle prinsippet, Gud/Gudinnen eller hva vi vil kalle det. Den høyere bevissthet – det transpersonlige vil være antitesen til blant annet depresjon og egenrådighet. Psykosyntesen søker å skape en syntese mellom det personlige og det universelle.

 

Egget” er en modell som er en av grunnstenene i psykosyntensen i hvordan forstå menneskets bevissthet og potensial.

Les mer om psykosyntese her.