InnerLife Psykoterapi

InnerLife Terapi  er et norsk psykoterapeutisk konsept, utviklet av Lisbeth Shalini Lind og krever en 4 årig utdannelse med både praksis og egenterapi.

 

Terapien er unik ved at vi arbeider parallelt med menneskets kropp, psyke og de indre verdier.

 

Vi er av den oppfatning  at hele mennesket må med i det terapeutiske forløp, for at vi skal lære å elske, tåle smerte, innrømme våre feil, lytte til intuisjonen og forme livet i tråd med det vi ønsker. 

 

Avspenningsmassasje kan kombineres med følelsesforløsende terapi og livsveiledning. For deg som ikke ønsker massasje/berøring har terapien likevel en orientering  i kroppen, men da uten å bli berørt.

 

Terapi og veiledning er et tilbud til deg som bl.a. er utbrent,  sliter følelsesmessig, har angst, depresjon, savner egenverdi, mangler livsglede, stanger i veggen, vansker i parforholdet, ønsker å bli bedre kjent med deg selv osv.

 

Uavhengig av årsak kjenner du at du trenger økt bevissthet om hvordan du går på akkord med deg selv og hvordan det igjen påvirker din livskvalitet og tilstand i kroppen. Opplegget hjelper deg å komme innenfor følelsene og bakenfor minnene som stenger deg ute fra ditt livsoverskudd. Terapien hjelper deg å finne de tankemønstre som ikke lenger er livgivende for deg og gi slipp på disse, terapien hjelper deg til å leve mer i takt med dine egne verdier og kvaliteter, terapien vil gi deg økt selvforståelse, du blir mer bevisst følelser, tanker, mønstre, forestillinger og reaksjoner som holder deg fast.

 

Det handler om å bygge bro mellom din indre og ytre virkelighet. 

Sammen undersøker vi hva som sperrer for det du lengter etter

 

pris: 90 min: 875 kr

 

InnerLife terapeut Elisabet Engelschiøn Østby