Soneterapi / Reflexologi

Soneterapi er en behandlingsform hvor terapeuten behandler spesielle soner av kroppen. Disse sonene representerer skjelett, muskler, nerver, hud osv. Den vanligste formen for soneterapi er fotsoneterapi.

 
Soneterapi er en regulerende terapiform. Dette innebærer at terapeuten via behandlingen utsetter kroppen for en form for irritasjon. Kroppen svarer med å etterstrebe en likevekt og balanse i organismen.

 
Soneterapi er i likhet med akupunktur, en flere tusen år gammel behandlingsform som er praktisert i Norge fra omkring 1960 og er en av de vanligste formene for komplementær (tillegg til de ordinære) behandlingsformer av ulike lidelser. Terapiformen anvendes mot plager som hodepine, revmatismeplager, muskelsmerter, søvproblemer, styrking av imunforsvaret med mer.

 
Refleksologi er i dag etablert som en paraplybetegnelse for ulike varianter av soneterapiformer.