Sykepleie samtale

Veiledning på sykepleiefaglige og medmenneskelige spørsmål. Lavterskel.Spørsmal om  sykdom i kropp og psyke. Stressmestring, pusteøvelser, forståelse av smerte og uro. Medikamentveiledning og samtale rundt medikamenter. Prat vedrørende misbruk.

Spørsmål vedr operasjon eller ikke, opptrening, kontakt med andre aktuelle rådgivere/sykehus/helsetilbud.

Rehabiliteringssamtaler,- kropp og sjel. Anbefalinger til behandlingssteder.

Prater om kjønn, trans og filer.

Selvskading, selvmord og død. Retten til et verdig liv. Ønske om å ikke leve lenger. Dignitas.

Motivasjonssamtaler til å stå i forskjellige utfordringer og åpne nye porter. Kan bli med på samtaler i hjemmet eller ber inn aktuelle nære til klinikken.

Åpen for alle lettere, dype og de dypeste tanker.