Sykepleie samtale

Veiledning på sykepleiefaglige spørsmål: sykdom i kropp og psyke. Stressmestring, pusteøvelser, forståelse av smerte og uro. Medikamentveiledning og samtale rundt medikamenter.

Spørsmål vedr operasjon eller ikke, opptrening, kontakt med andre aktuelle rådgivere/sykehus/helsetilbud.

Rehabiliteringssamtaler,- kropp og sjel. Anbefalinger til behandlingssteder.

Motivasjonssamtaler til å stå i forskjellige utfordringer og åpne nye porter. Kan bli med på samtaler i hjemmet eller ber inn aktuelle nære til klinikken.