Psykologtjenester spesialitet

Psykologens mål er å forbedre menneskers livskvalitet. Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Psykologen har kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

 

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

 

Behandlingsformen bestemmes etter samtale og ved gjennomføring av evt undersøkelser og tester.

 

Psykologer jobber også med rådgivning og undervisning.