Personlig coach og relasjonsterapeut

COACHING

Joachim coacher og dekker mange områder:  tanker og følelser, motivasjon, selvtillit, mestring, oppfatninger, vaner, relasjoner og målsetting. Han hjelper enkeltpersoner, ungdommer, foreldre gjennom coaching-samtaler der kundens egne opplevelser, ressurser og muligheter undersøkes og tas i bruk i endringsprosessen.

TERAPIER

Joachim kan hjelpe deg i forholde til ulike problemstillinger: Stress- og angst, fobier, avhengighet, vanskelige relasjoner og utfordringer i parforholdet.

Telefon: 47316961

E-post: joachim@nesteskritt.no

Hjemmeside: www.nesteskritt.no