Foreldreveiledning

Bevisste foreldre holder kurs for foreldre og andre som er engasjert i barn og ungdom. Ellers veiledning av foreldre i en til en samtale eller som par.

 

Pris: samtale en til en eller som par:

90 min: 875

120 min: 1.250

 

Foreldreveileder og kurs holdes av Elisabet Engelschiøn Østby