Foreldreveiledning

Bevisste foreldre holder kurs og veiledning for foreldre og andre som er engasjert i barn og ungdom.

 

Veiledningen baserer seg først og fremst på den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier.

 

 

Foreldreveileder og kurs holdes av Elisabet Østby