TARA approach

Tools for Awakening Resources and Awareness.

 

TARA er en energibehandling som opprinnelig kommer fra Japan under navnet Jin Shin. Den er videreutviklet og tilpasset en vestlig forståelse bl.a. av nervesystemets reaksjoner på traumer og psykiske belastninger.

 Dr. Stephanie Mines fra USA har skapt en syntese av den gamle kunnskapen med dagens moderne kunnskap om hjerne og nervesystem, og kalt metoden TARA Approach.
TARA står for: Tools for Awakening Resources and Awareness. Det er muligheter for en bevissthetsmessig oppvåkning der vi handler ut fra empati, kjærlighet og respekt for alt levende. Via TARA-metoden kan vi hjelpe og støtte både oss selv og hverandre på veien mot et samfunn med større empati og ansvar for egen helse.
Behandlingen foregår med lett trykk på ulike punkter på kroppen og er ment å balansere og skape flyt mellom punktene.
Gis av Elisabet Engelschiøn Østby som har gått og går i lære hos  den amerikanske nevropsykologen Stephanie Mines,( http://www.tara-approach.org) og Runa Helmersen som er sertifisert instruktør i metoden.
Behandlingen kan gis i forhold til kroppsvondter, følelsesmessig smerte eller som avspenning, healing og regulering.