Familieterapeut

Mette Sannes
Familieterapeut

Individualterapi:
60 min kr 850 / 90 min kr. 1200
Parterapi:
60 min kr. 1200 / 90 min kr. 1500
Familieterapi:
60 min kr. 1200 / 90 min kr.1500

Kontakt info:
Tlf: 906 59 052
Epost: mettesannes@gmail.com
Nettside: www.mettesannes.no

______________________________________

Mette har tatt sin familieterapeutiske utdanning  ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. 

Hun er tidligere utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Ved siden av sin privatpraksis jobber Mette som familieterapeut ved en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. 

Mette har opparbeidet seg solid erfaring i å snakke med med par som strever i forholdet sitt, familier med samspillsproblematikk, og barn og voksne som strever med selvbildet. 

Hun har fokus på det friske i mennesker og hjelper de til å hente frem de styrker og ressurser som allerede er der.