Sykepleietjenester

Det tilbys mange forskjellige typer av tjenester.

Sårbehandling. Leggsår, liggesår, sår som ikke vil gro mm. Bruker tradisjonelle sårbehandlingsmetoder men også honning.

Fjerning av sting. Tråd, agraffer

Jeg sjekker blodtrykk, urinprøver, blodsukker

Samtaler. Operasjonsvurderinger, livstilsmønster, veivalg, motivasjon, rehabilitering, døden,  hjelpeapparat, sexualitet, kjønn, fruktbarhet mm mm

Alle tema kan tas opp.

Hjelper å koble til aktuelle andre helsetjenester. Spesialistbehandling og sykehus. Kan ta telefonsamtaler for pasienter og veilede ved innleggelse. Kan følge.

Behandler krystallsyken med Epleys manøver.