Traumeterapeut

Vi bærer alle med oss sår fra barndommen, men noen ganger sperrer sårene for vår livsutfoldelse som voksen. Vi har fått med oss tankeforestillinger som ikke lenger gagner oss i livet, men som vi ikke selv ser eller klarer å forandre på. Disse sår eller traumer dukker opp i måten vi lever livet på her og nå, derfor trenger vi ikke alltid huske historien, men likevel kunne jobbe med gamle sår ved å jobbe med det som skjer her og nå i livet. Traumeterapi passer derfor for alle og ikke bare  for de som vet de har traumer de ønsker å arbeide med.

Elisabet Engelschiøn Østby

Kr 875,- / 90 min
kr 1250-/ 2 timer
tlf: 99 64 94 57
epost: epost@dittindreliv.no

Traumeutdannelse som inkluderer egenterapi fra:
Somatic Experiencing
NARM
NAT

 

Somatic Experiencing er en 3 årig spesialisering av Dr Peter Levin som er en spesialisering innen traumer/sjokk og stress.

NARM er en 2 årig spesialisering fra Laurence Heller som har spesialisert seg på utviklingstraumer

NAT er en 1 årig spesialisering fra Aline LA Pierre som tar inn berøring. Nevro affektiv touch.

 

Hva er Somatic Experiencing terapi?

SE-METODEN er en terapeutisk metode, som både reduserer og etter hvert løser opp stressreaksjoner, forårsaket av sjokk og traumer. Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du gjenvinne energi og overskudd nok til å komme videre i livet. Metoden gir også gode virkninger på pasienter med utmattelse/Me symptomer.

Traumer kan oppstå som et resultat av f.eks. et samlivsbrudd, livstruende sykdom, fødsel, en ulykke og lignende

Traumer og sjokksymptomer kan  bearbeides, uansett om de har oppstått nylig, eller ligger langt tilbake i tid og selv om du ikke har minner om det, for kroppen husker.  Gjennom å styrke egne ressurser, vil kroppens medfødte evne til å helbrede seg selv bli aktivert, både ved at den gjenoppretter balanse i nervesystemet og oppløser stressreaksjoner.

 

 

 

Symptomer kan være:

Kroniske smerter, trøtthet og søvnproblemer

  • Fysiske skader
  • Migrene og hodepine
  • Frykt, angst og fobier
  • Svimmelhet
  • Kvalme
  • Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer
  • Utmattelse
  • Trenger enorm stimuli
  • Klarer lite stimuli

 

BEHANDLINGEN gir oss en forståelse av hvordan traumer setter seg i kroppen og påvirker nervesystemet – og hvordan vi kan får vår styrke tilbake. Jeg guider deg gjennom en sanseprosess som støtter nervesystemets naturlige evne til å bevege seg fra stress til balanse og som utløser kroppens egne instinktive reaksjoner, som har vært låst.

 

Metoden er effektiv, trygg og skånsom – dette fordi vi ikke fokuserer på den vonde historien.

Ved å fokusere på positive ressurser gjennom samtale, gis kroppen muligheter til avreagere på naturlig måte. Da kan nervesystemet komme i balanse igjen. SE-terapi brukes også i bearbeidelse av kriser, stress og til egenutvikling.

 

Den NevroAffektive RelasjonsModellen™ er en terapeutisk modell  for spesielt utviklingstraumer, som ikke legger hovedfokuset på fortiden, men inkluderer historien i møtet her og nå.

NARM hjelper oss å bygge på og utvikle vår nåværende evne til biologisk selvregulering og mellommenneskelig tilknytning. Denne ressursorienterte, ikke-regressive modellen bygger på klienters evne til å etablere tilknytning til de deler av selvet som er organiserte, sammenhengende og fungerende. Den bringer fram i bevisstheten de delene av selvet som er uorganiserte og dysfunksjonelle, uten å gjøre disse elementene til hovedfokus i terapien.