Traume, sjokk og stress terapeut

Elisabet Østby

Kr 700,- / 90 min

tlf: 99 64 94 57
epost: Elisabet@dittindreliv.no

Somatic Experiencing er en 3 årig videreutdannelse  av Dr Peter Levin som er en spesialisering innen traumer/sjokk og stress.

 

Hva er Somatic Experiencing terapi?

 

SE-METODEN er en terapeutisk metode, som både reduserer og etter hvert løser opp stressreaksjoner, forårsaket av sjokk og traumer. Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du gjenvinne energi og overskudd nok til å komme videre i livet. Metoden gir også gode virkninger på pasienter med utmattelse/Me symptomer.

Traumer kan oppstå som et resultat av f.eks. et samlivsbrudd, livstruende sykdom, fødsel, en ulykke og lignende

Traumer og sjokksymptomer kan  bearbeides, uansett om de har oppstått nylig, eller ligger langt tilbake i tid og selv om du ikke har minner om det, for kroppen husker.  Gjennom å styrke egne ressurser, vil kroppens medfødte evne til å helbrede seg selv bli aktivert, både ved at den gjenoppretter balanse i nervesystemet og oppløser stressreaksjoner.

 

Symptomer kan være:

 

  • Kroniske smerter, trøtthet og søvnproblemer
  • Fysiske skader
  • Migrene og hodepine
  • Frykt, angst og fobier
  • Svimmelhet
  • Kvalme
  • Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer
  • Utmattelse
  • Trenger enorm stimuli
  • Klarer lite stimuli

 

BEHANDLINGEN gir oss en forståelse av hvordan traumer setter seg i kroppen og påvirker nervesystemet – og hvordan vi kan får vår styrke tilbake. Jeg guider deg gjennom en sanseprosess som støtter nervesystemets naturlige evne til å bevege seg fra stress til balanse og som utløser kroppens egne instinktive reaksjoner, som har vært låst.

 

Metoden er effektiv, trygg og skånsom – dette fordi vi ikke fokuserer på den vonde historien.

 

Ved å fokusere på positive ressurser gjennom samtale, gis kroppen muligheter til avreagere på naturlig måte. Da kan nervesystemet komme i balanse igjen. SE-terapi brukes også i bearbeidelse av kriser, stress og til egenutvikling.