Coach og relasjonsterapeut

Joachim Majambere, Coach og relasjonsterapeut

Joachim har en bred faglig bakgrunn som gjør at han ser helhetlig på kundens situasjon, raskt identifiserer utfordringene og hjelper deg til å ta neste skritt mot målet.

Joachim er en coach og en relasjonsterapeut som kan være en samtalepartner om lang rekke problemstillinger. Han kan blant annet hjelpe deg med å bli sterkere psykisk, sette og oppnå mål og få gode relasjoner og parforhold. Han kan også hjelpe deg til å bli trygg på å gi uttrykk for tanker, følelser og behov på en god måte, slik at du kan få de relasjonene du ønsker deg.

Spesialkompetanser:

  • Sertifisert i NLP, noe som vil si at han kan hjelpe deg til å styrke selvtilliten og motstandsdyktigheten og mestre stress og angst, endre perspektiv, sette mål og nå dine drømmer.
  • Sertifisert i positiv psykologi, noe som vil si at han kan hjelpe deg med å komme ut av negative tankemønstre, isolasjon og vegringer.
  • Sertifisert i Tankefeltterapi, noe som vil si at han kan hjelpe deg mot en plagsom følelse som du blir kvitt av raskt og mest sannsynlig for godt.
  • Sertifisert i hypnose/hypnoterapi, noe som vil si at han kan hjelpe deg i forhold til en lang rekke problemstillinger
  • Sertifisert i integrert tilknytningsteori, noe som vil si at han kan hjelpe deg med å utvikle en tryggere tilknytningsstil.
  • Utdannet innen parterapi/ Gottmans metode, noe som vil si at han kan hjelpe par som opplever utfordringer.
  • Utdannet innenfor mobbing og barnekonvensjonen, noe som vil si at han kan hjelpe familier med barn og unge som opplever mobbing eller andre krenkelser eller saker knyttet til barns rettigheter.

Book en gratis kartleggingssamtale (60 minutter) via telefon eller e-post.

Telefon: 47316961

E-post: joachim@nesteskritt.no

Hjemmeside: www.nesteskritt.no.