Foreldreveileder

Jeg tilbyr kurs, gruppe, individuell eller par veiledning.

Vi lever i en tid der oppdragelse sees på som nokså annerledes og det legges vekt på andre verdier i dag enn det gjorde for 40 år siden. Det gir også en del utfordringer da mange av de som er foreldre i dag selv har opplevd en helt annen form for oppdragelse og det kan lett skape forvirring og misforståelser i forhold til hva som legges vekt på i dag. Veiledningen passer for alle som har eller jobber med barn.

 

Elisabet Engelschiøn Østby
Foreldreveileder

Kr 700,- 90 min
kr 1.000- 120 min

egne priser hjemmebesøk etter avtale.


Tlf: 996 49 457
elisabet@dittindreliv.no

Jeg er traumeterapeut, barnevernspedagog, samt seminarleder hos Jesper Juul der Hedvig Montgomery er en av mine veiledere og har utdannelse i emosjonsfokusert familieterapi fra IPR.

 

Du er velkommen til en ikke-dømmende samtale og få veiledning på tema dere enten sliter med eller ønsker mer informasjon om. Det kan være alt fra “trass” alder, ungdomstid, skole utfordringer, “eksplosive” barn, innesluttede barn, situasjoner som kveldsstell/på og avkledning, spørsmål om barneoppdragelse osv.

 

 

 

 

 

Noen setninger vi ofte hører:

 

“hva gjør vi når barna ikke vil høre på oss?”

 

“jeg føler ikke at jeg blir respektert, han gjør akkurat som han vil, jeg føler meg helt utslitt”

 

“hun tester ut grenser om dagen, jeg vet ikke om jeg møter henne riktig”

 

“vi bare krangler om dagen”

 

“hun blir så opprørt av den minste ting, sparker og slår og sier stygge ting og hender hun ødelegger det som ligger rundt henne.”

 

“han sier at han er redd for trollet på rommet og kommer løpende ut…”

 

 

Jeg holder kurs og foredrag på bestilling.

 

epost@dittindreliv.no
www.bevissteforeldre.info