Kroppsorientert Psykoterapeut og veileder

Du er varmt velkommen til en samtale der vi sammen ser på hva som er ditt behov. Jeg arbeider kroppsorientert som betyr at vi under samtalen også har med oss det som skjer i kroppen, enten det er følelser som kommer opp, fornemmelser, vondter, bevegelser osv. Jeg bruker også berøring der det er et behov, hvis ønskelig. Sammen undersøker vi de elementene som har med ditt tema å gjøre, jeg følger og lytter til kroppens organiske prosess.

Elisabet Engelschiøn Østby
InnerLife psykoterapeut terapeut, Somatic Experiencing terapeut, NARM terapeut, Emosjonsfokusert foreldreterapeut.

Jeg gir kroppsorientert psykoterapi med spesialisering i traumer/sjokk/stress.
Coach, foreldreveileder og terapeutisk massør.

Tlf: 99649457
epost: epost@dittindreliv.no

www.dittindreliv.no


Pris: 90 min 700,-

Utdanning:
InnerLife terapeut og veileder: 4 år
InnerLife Massør
Somatic Experiencing- traume terapi: 3 år
NARM: 2 år
Barnevernspedagog- bachelour
Seminarleder hos Jesper Juul


Jeg har selv hatt obligatorisk egenterapi gjennom hele studiet og dermed kjent terapien også på egen kropp og psyke.
Selv var jeg utsatt for en større ulykke i år 2000 og dermed fikk jeg også en del egen erfaring i å ha smerter både fysisk og psykisk, opplevelse av å miste meg selv og fotfeste, og det å være i et "system".
Jeg begynte dermed å søke innover og åpne opp for kroppens egen selvregulering og organiske prosess.
Nå brenner jeg for at du skal finne tilbake til mer av dine egne iboende kvaliteter, ressurser og din egen kjerneenergi.

 

Kroppsorientert psykoterapi , samtale og veiledning.

Terapi og samtale med utgangspunkt i at kropp, psyke og de indre verdier henger sammen.

 

Behandling med eller uten massasje/berøring

 

Kroppen husker, også det du har glemt.

 

Individuell terapi, foreldreterapi eller parterapi.

 

www.dittindreliv.no

 

Noen ganger i livet kan det være godt å unne seg en medvandrer,

som går den bratte , kronglete eller svingete veien med deg, 

som er tilstede når du trenger det,

med en varsom og ivaretakende støtte,

i møte med smerten

i ditt tempo og

hjelpe deg til å se bakenfor og se mulighetene igjen.

medvandrer

Et sted der inne finnes latteren og livsgleden fortsatt intakt.

Et sted der inne finnes kraften til å omskape ditt liv.
 • Vil du unne deg avspenning og egentid?
 •  Søker du mer livsglede eller mening i livet?
 •  Sliter du psykisk eller med følelsesmessige smerter?
 • Angst?
 • Deprimert?
 •  Vansker i parforholdet, utbrent, eller står du ved et vanskelig veiskille?
 • Fysiske smerter etter ulykker eller skader?
 • Er du fastlåst? Stanger du mot veggen?
 • Ønsker du mer følelse av egenverdi?
 • Sint, frustrert, lei deg? Sorgprosess?
 • Ønsker du å finne mer av deg selv?
  Eller
  *Søker du en dypere bevissthet?
  * Økt selvinnsikt?
  *Få frem mer av dine indre kvaliteter?

 

Du er varmt velkommen.

For mer informasjon: se www..dittindreliv.no