Berøringspedagoger

Charlotte Sveen
Berøringspedagog

Taktilstimulering:
50 minutter, pris 650,-
Keep in touch:
30 minutter, pris 300,-

Kontakt info:
Tlf: 908 32 312
lottesve@yahoo.no

________________________________________________________________

 

Charlotte er utdannet Berøringsbedagog ved Sansekunst, Skole for Berøring i Bergen. Er utdannet Barn og Ungdomsarbeider, og jobber til daglig med døve og døvblinde voksne med særlig behov, ved Signo Conrad Svendsen senter.

 

Charlotte tar vel i mot klienter her på Øst Vest klinikken for taktil stimulering, og reiser også ut til sykehjem, omsorgsboliger o.l. ved behov.

 

Kristin Skaug
Berøringsterapeut

Kr 500,-/ 50 min.(berøringsterapi)
kr 300,-/30 min. (deler av kroppen)
Kr 500,-/ 40 min.(aromatouch)

Tlf: 957 04 157
kristin@østvestklinikken.no

Kristin er utdannet berøringspedagog på Skole for berøring i Asker. Hun har i mange år arbeidet nært på mennesker i daglig stell og pleie. I tillegg til berøring- og aromatouch-behandling på klinikken, jobber hun som helsesekretær ved Sykehuset Østfold.

Berøring og aromabehandling, kan føles lindrende ved forskjellige plager, men kan også gis for velvære, full avslapning og nytelse.

Berøring

En trygg og positiv berøring i form….. skriver mer neste uke..