Ved å følge med på denne siden vil du kunne holde deg orientert om Øst Vest Klinikkens ulike aktiviteter og viktige hendelser. Vi ønsker å være en aktiv klinikk i tett kontakt med våre brukere.

Soneterapi / Reflexologi

30.06.20186:03 am
Soneterapi er en behandlingsform hvor terapeuten behandler spesielle soner av kroppen. Disse sonene representerer skjelett, muskler, nerver, hud osv. Den vanligste formen for soneterapi er ...

Traume terapi

30.06.20186:02 am
        SE-TERAPI, SOMATIC EXPERIENCING ® NARM terapi NAT             Somatic Experiencing er utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi.   Metoden tar utgangspunkt i at mennesket, på ...