Niluofar Jalali -Moghaddam

983 60 999

creativehealthservice@gmail.com

Niloufar Jalali-Moghadam,

PhD Psykolog

Jeg er utdannet psykolog, og har Mastergrad i klinisk psykogi fra Teheran universitet, Iran og Doktorsgrad i kognitiv psykologi ved Örebro universitet, Sverige. Jeg har studert psykologi både i Iran, Sverige og Norge. Jeg er nå i gang med å spesialisere meg innen psykodyamisk tilnærming ved Norsk Institutt for ISTDP. Jeg har flere år erfaringer med å jobbe både klinisk samt med forskning.
Kanskje trenger du hjelp til å:

• oppdage hvordan du kan gjøre noe du alltid har hatt lyst til å gjøre, men ikke har turt
• finne nye vinklinger eller nye perspektiver i livet ditt
• bevisstgjøre deg selv på hvilke ressurser du har, og forsterke selvfølelsen din
Vonde minner og traumer kan påvirke livet vårt negativt og gjøre oss sårbare. Det er lett å bli fastlåst i gamle destruktive reaksjonsmønstre, både når det gjelder private og yrkesmessige forhold og relasjoner. Behandling skjer gjennom små skritt. Det handler om å bli modig, og lene seg mot sin sårbarhet, og skape en god endring.
Gjennom samarbeid hjelper jeg deg til å få tilgang til-, og forstå dine emosjoner, og til å bli bevisst på tankemønstrene dine. Dette er en spennende reise der du blir ditt beste «deg». Er du forberedt på å igangsette en endring og skape en ny mening?
Alle typer tilbud kan gjøres på flere språk: norsk, svensk, engelsk, farsi eller dari
– Jeg tilbyr også online konsultasjoner via Skype hvis du ikke bor her og har mulighet til oppmøte!

For mer info ang. min bakgrunn, ferdigheter, bestillning, tilbudte tjenster og priser, se min websiden:
https://creativehealthservice.com/

Email: creativehealthservice@gmail.com