Aktiviteter

Her vil du kunne følge med på klinikkens aktiviteter. Noen aktiviteter vil være åpne for interesserte brukere og enkelte vil være forbeholdt klinikkens behandlere.