NLP og Helsecoaching

NLP eller Nevro Lingvistisk programmering, er en metode og moderne form for kognitiv psykologi som er utviklet ut ifra gestaltterapi, familieterapi og hypnoterapi.

NLP bygger på læren om hvordan sinnet vårt fungerer. Om hvordan tankene våre skaper følelsene våre, og videre skaper tilstanden vi er i og våre handlinger. NLP kan bistå med bevisstgjøring av egne begrensende mønstre, og hvordan du kan omdanne disse mønstrene til noe som er mer fordelaktig og styrkende for deg selv. Metoden er av mange kjent som hjelp til selvhjelp og forbindes ofte med teknikker, verktøy og øvelser som hjelper oss til å frigjøre oss fra begrensninger.

Helsecoaching

Kroppen er vårt viktigste fartøy for å kunne utføre de oppgave vi har her i livet, for å sette drømmer ut i virkelighet, for å dele tid med dem vi er glad, nyte og være til stede. Ønsker du å bli mer tydelig på hva som gir deg god helse og hvordan du kan få mer av det i livet ditt?

Helsecoaching er en kvalitetssikret profesjonsutdanning hvor vi jobber helhetlig og anerkjenner sammenhengen mellom hvordan tankene, følelsene og handlingene våre kan påvirke helsen. Helsen din er hele deg – både kropp, tanker og følelser, så vel som sjel.

Helsecoaching er en helsefremmende prosess hvor vi fokuserer på dine mål, visjoner og ønsker, din motivasjon, og hvordan vi sammen kan stake ut din kurs og gjennomføre en handlingsplan som hjelper deg dit du ønsker å være. Helsecoaching aldri en erstatning for, men heller er en styrkende supplerende metode til medisinsk og psykologisk behandling.

Helsecoaching handler blant annet om

  • Livskvalitet
  • Mestringsverktøy
  • Å komme i kontakt med ressursene våre
  • Empowerment