Margarida Schaefer

Margarida er utdannet psykolog ved ISMAI-Institutio da Maiai Portugal. Psykologispesialist innen klinisk voksenpsykologi ved Norsk Psykologforening og Portugisisk Psykologforening. Hun er medlem av Norsk Psykologforening (NPF), Portugisisk psykologforening (OPP)og Affiliate Member of American psychological Assosiation (APA).

Arbeidserfaring, kunnskap og faglig bredde, har Margarida fra spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Østfold, Ahus (Akershus universitetssykehus) og Sunnaas sykehus.

Hun gjennomfører klinisk undersøkelse og diagnostikk og behandler individuelt og i gruppe og har erfaring og kompetanse innen angst, depresjon, selvfølelsesproblematikk, traumer, personlighetsrelaterte vansker, livskriser, sorg og tap, stress og smerterelaterte plager. Hun jobber også med mennesker som ønsker å få tak i sin indre ro og med de som ønsker å få en bedre forståelse av seg selv.